Xách quà biếu Đặc sản Hưng Yên thương hiệu Lâm Gia

490000

Hộp  quà  biếu Lâm Gia: Tinh hoa quà biếu của người Hưng Yên:
Mỗi xách quà gồm
– 01 hộp long nhãn Hưng Yên
– 01 hộp hạt sen Hưng Yên
– 01 hộp bột sắn dây Hưng Yên.
Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt tiêu chuẩn VSATTP của CSSX và Chế biến nông sản Lâm Gia.
https://study.edu.vn/, https://giasumontoan.net/ https://bdsvinhphuc.com.vn https://shoponline.com.vn/