Nhắc đến HƯNG YÊN là người ta nhắc ngay đến một thứ quả mà ngày xưa dùng để tiến cung vua  Long Nhãn  đã từ lâu trở thành một thứ đặc sản không thể không nhắc đến của miền đất bình dị này. Loại quả này không đơn thuần là một loại trái cây đặc thù của một vùng mà còn là một báu vật đối với sức khỏe của mỗi chúng ta. Và bây giờ cùng LÂM GIA khám phá những công dụng thần kỳ đó nhé.

Các bài thuốc chữa bệnh từ Long nhãn | Sở Y tế Nam Định
nhãn-4.jpg
trà Long nhãn